fbpx

Tietosuojaseloste

Sakari Sauso Oy -verkkokaupan tietosuojaseloste
Päivitetty 17.1.2019

1. Rekisterinpitäjä

Sakari Sauso Oy (y-tunnus: 1082041-6 )
Malminkaari 5
00700 Helsinki

2. Rekisteri- ja tietosuojavastaava

Virpi Lahtinen
Commercial Director
Sakari Sauso Oy
Puh: +358 50 3743482
S-posti: Virpi.Lahtinen@Sauso.com

3. Rekisterin nimi

Sakari Sauso Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsitellään Sakari Sauso Oy:n palveluiden, kuten Sauso -verkkokaupan tuottamiseksi, palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään sekä palvelun analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Sakari Sauso Oy käsittelee henkilötietoja myös oman liiketoimintansa suunnittelemiseen, kuten sen ja yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin, palveluiden personointiin sekä markkinoinnin
kohdentamiseen, käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröityjä koskevia seuraavia tietotyyppejä:

Perus- ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, asumista, perhettä ja ammattia koskevia tietoja, kuten asuinalue, asuinpaikka, asuinmuoto, siviilisääty, lapset, koulutus, ammatti ja vuositulot. Harrastuksia ja muita mielenkiinnon kohteita, sosiaalista elämää ja luonteenpiirteitä koskevia tietoja, kuten tieto ystäväpiirin suuruudesta, rekisteröidyn arvio annettujen luonteenpiirteiden sopivuudesta rekisteröityyn, rekisteröidyn vapaamuotoinen kuvaus itsestään, rekisteröidyn ilmoittamia tietoja itsestään internetin ja sosiaalisten median palveluiden käyttäjänä. Tieto siitä, mistä rekisteröity sai tiedon Esimerkki-palvelusta. Käyttäjätunnus ja salasana, rekisteröitymispäivämäärä. Reklamaatiot, palautteet ja muu palvelun jäsenyyteen liittyvä yhteydenpito sekä rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena palveluun www-sivustolla www.sauso.com.

Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.

Rekisteröidyn antamien tietojen ja palvelussa suoritettujen toimien perusteella rekisteröidylle voidaan manuaalisesti kohdentaa markkinointia. Keräämme teknisesti tietoja palvelunkäytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä
tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista. Tällaisia tietoja ovat:

IP-osoite (ja sijaintimaa), laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot, paikkatiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen suostumuksen perusteella), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, Toimet ja niiden ajat palveluissa (kuten palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen), Palveluun ohjannut sivusto ja sivusto, johon palvelusta on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus. Jos käyttäjä liittää käyttäjätilinsä kolmansien osapuolten palveluihin, kuten Facebook, Instagram tai muu sosiaalisen median palvelu, saamme kyseisestä palvelusta liittymisen yhteydessä ilmoitettuja tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse Sauso -verkkokaupan välityksellä. Palveluun kuuluu internetsivusto www.sauso.com. Henkilötietojen päivitykseen voidaan käyttää Väestötietojärjestelmää ja muita julkisia hakemistoja.

7. Tietojen luovutus

Sakari Sauso Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan Sakari Sauso Oy:n valikoiduille yhteisyökumppaneille palveluiden tuottamiseksi.

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja asiakkaiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksensa. Asiakkaat eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä palvelu kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Henkilötietoja voidaan Palvelun toteuttamiseksi käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Sakari Sauso Oy varmistaa EU:n tai ETA:n ulkopuolella käsiteltävien henkilötietojen tietosuojan tason ennen tällaista käsittelyä.

8. Tietojen säilytys

Sakari Sauso Oy säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, kuin on tarpeen Sauso -verkkokaupan tarjoamiseksi rekisteröidyille.

Sakari Sauso Oy säilyttää tallentamiaan henkilötietoja, kunnes rekisteröity poistaa käyttäjätilinsä Sauso-palvelusta tai muulla tavoin ilmoittaa Sakari Sauso Oy:lle lopettaneensa palvelun käytön. Sakari Sauso Oy katsoo käyttäjän lakanneen käyttämästä palvelua ja poistaa rekisteröidyn henkilötiedot Sauso-rekisteristä ja/tai siirtää rajoitetut tiedot markkinointirekisteriinsä, mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt Sauso-palvelua tai ole muutoin ollut yhteydessä Sakari Sauso Oy:öön viimeiseen 18
kuukauteen.

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU-alueella ja ovat jatkuvassa seurannassa. Saamme viipymättä tiedon mahdollisista
tietoturvaloukkauksista ja ilmoitamme niistä välittömästi tiedon saatuamme asianosaisille.

9. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä Sakari Sauso Oy:n ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä sekä Sakari Sauso Oy:n Esimerkki® -palvelun lisensoineiden yritysten ja niiden lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Esimerkki® -sovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso henkilön toimenkuvan kannalta
tarpeellisiin tietoihin, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Sakari Sauso Oy:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja
järjestelmään.

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä Sakari Sauso Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja henkilötietoja.

Kaikilla rekisterin tietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterissä oleviin henkilötietoihin.

10. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä Sauso -verkkokaupan toteuttamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös arvioida verkkosivujen käyttöä ja palveluiden markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli käyttäjä ei halua evästeitä tallennettavan laitteelleen, voi käyttäjä asettaa selaimensa tai laitteensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä, ja poistamalla aiemmin tallennetut evästeet tyhjentämällä laitteensa ja selaimensa sivuhistoria. Ohjeet evästeistä kieltäytymiseen on löydettävissä täältä. Evästeistä kieltäytyminen voi johtaa palvelun asianmukaisen toiminnan häiriintymiseen.

Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä analyysien tuottamiseen ja käyttäjänhallintaan. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Sakari Sauso Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

11. Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Sakari Sauso Oy -asiakasrekisterissä. Rekisteröity pystyy itse tarkastamaan ja päivittämään omat tietonsa ja tallentamaan koneluettavassa muodossa häntä koskevat rekisteriimme tallennetut tiedot. Tämä onnistuu Omat tiedot -kohdasta.

Koneluettavassa muodossa ladattavat tiedot kattavat seuraavat tiedot sen mukaan, mitä tietoja käyttäjä on rekisteriimme tallentanut ja miten Sauso -verkkokauppaa käyttänyt:

  • Nimi
  • käyttäjätunnus
  • sähköpostiosoite

Käyttäjät pystyy poistamaan kaikki hänestä tallennetut tiedot ja poistamaan profiilinsa itse. Tietojen poisto tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluun. Tietojen poisto on lopullinen ja sen jälkeen kirjautuminen palveluun aikaisempia tunnuksia
käyttäen ei ole enää mahdollista. Jos palvelun käytön haluaa aloittaa uudelleen, tulee myös rekisteröityä uudelleen

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Sakari Sauso Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen tai hyväksytämme uudet ehdot niiden käyttöönoton yhteydessä.

0